Loading...

Dynamische, digitale woninginformatie

Optimaal inzicht in uw woningvoorraad en samen met uw huurders aan de slag met verduurzaming.

Ik wil Smart Twin voor mijn woningcorporatie!

Smart Twin voor woningcorporaties

Smart Twin helpt je woningcorporatie met het toekomstbestendig beheer van de vastgoedportefeuille. Alle informatie over de woningvoorraad wordt opgeslagen in slimme 3D-woningmodellen. Hiermee biedt Smart Twin op ieder moment de meest actuele berekeningen, scenario's, adviezen en rapporten. Zo wordt woningbeheer voorspelbaar en ben je klaar voor de toekomst!

De voordelen


✔️ Alle vastgoedinformatie op één plek in het IT-landschap
✔️ Eenvoudig actueel te houden
✔️ Toekomstbestendige informatie
✔️ Bouwkundig onderlegd
✔️ Modulair opgebouwd

Optimaal inzicht in uw vastgoedbeheer

Met het inzicht dat Smart Twin biedt, kunt je vastgoedbeheer veel beter controleren en sturen. Wanneer je weet hoeveel woningen directe aandacht behoeven, zijn toekomstig onderhoud, het MJOP, bijbehorende kosten en waardevastheid veel beter te voorspellen. Zo kun je de huurpunten van de vastgoedportefeuille verbeteren en toezien op een maximalisatie van de verhuur.

Méér dan een digital twin

Smart Twin is niet zomaar een eenvoudige kopie van een woning. Het kan zichzelf namelijk doorrekenen en constateer helemaal zelfstandig wat bijvoorbeeld het energielabel en de gebruikersoppervlakten van een woning zijn. Wanneer er in een woning een wijziging is aangebracht, past Smart Twin direct alle bijbehorende gegevens aan naar de nieuwe situatie. Zo houd je je vastgoedportefeuille eenvoudig actueel!

Slimme scenario's

Wanneer je groot onderhoud of verduurzaming overweegt, laat Smart Twin aan de hand van scenario’s zien welk veranderpotentieel de betreffende wijk of woning heeft. Daarbij maakt Smart Twin inzichtelijk welke financiële en bouwtechnische consequenties bepaalde aanpassingen met zich meebrengen. Hierdoor kan onderhoud eenvoudig worden voorspeld en zijn de mogelijkheden voor renovatie en verduurzaming snel duidelijk!

Hoe kun je als woningcorporatie of gemeente dewoningvoorraad op grote schaal verduurzamen? De Complexverkenner zorgt ervoor dat dit snel duidelijk wordt. Hiermee vind je de meest optimale oplossing voor je eigen verduurzamingsvraagstuk en doelstelling. De complexverkenner is een samenwerking tussen TU/Eindhoven, TNO en De Twee Snoeken | Smart Twin. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben zij deze rekenmethodiek ontwikkeld.

Ontdek de Complexverkenner

Optimale samenwerking

Smart Twin geeft je woningcorporatie en de ketenpartners op ieder moment toegang tot de meest actuele informatie! Hierdoor wordt de coördinatie van projecten versimpeld, communicatie verbeterd en planning geoptimaliseerd. Doordat Smart Twin alle betrokken partijen up to date houdt, worden fouten en misverstanden geminimaliseerd en zijn onnodige return-visits verleden tijd.

Beginnen met weinig data

Doordat Smart Twin moeiteloos aansluiting vindt op de primaire systeem kun je ‘klein’ beginnen, met input van weinig data vanuit de woningcorporatie. Een beginnende samenwerking vergt dus slechts een beperkte inspanning en kan gedurende het gebruik gedetailleerder worden ingevuld.

Neem contact met ons op!

+31 73 750 63 65 info@smarttwin.nl