Loading...

Nationaal Isolatieprogramma

Doe tussen 1 maart en 31 mei 2023 een subsidieaanvraag met hulp van Smart Twin

 

Smart Twin helpt je gemeente met verduurzamen van woningen

Als gemeente heb je een belangrijke taak om het energiegebruik van woningen terug te dringen. De start van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) vanaf 1 maart biedt je nieuwe financiële mogelijkheden om bewoners te stimuleren om tot actie over te gaan. Met een financiële bijdrage voor het treffen van  maatregelen en  – minstens zo belangrijk – voor het inzetten van effectieve activatieprocessen. Smart Twin biedt gemeenten een uniek nieuw instrument, dat bewoners volledig automatisch maatwerkadvies geeft. Ook zorgt het voor concreet handelingsperspectief en dat resulteert in een hoge conversieratio. Smart Twin ondersteunt je gemeente via twee routes; middels een wijkgerichte aanpak en met een één-op-één ondersteuningstraject.

Ter kennismaking kun je Smart Twin nu zeer laagdrempelig uitproberen. Met onze aanpak zijn je inspanningen, risico’s en tijdsinvestering tot een minimum beperkt, zodat je je kan focussen op de verdere uitwerking van je NIP-strategie.

Hoe kan Smart Twin je gemeente helpen?

Veel mensen willen isoleren, maar weten niet waar ze moeten beginnen. Daarom is het van groot belang om bewoners zo goed mogelijk te helpen bij het onderzoeken van hun verduurzamingsmogelijkheden. Smart Twin is een slim virtueel woningmodel van een specifieke woning, dat automatisch passende verbeterpakketten genereert, mede op basis van opgegeven voorkeuren. Denk hierbij aan (een combinatie van) zonnepanelen, isolatie en/of een warmtepomp. Bij iedere gekozen verbetering ziet de bewoner de energiebesparing, kosten, bouwkundige consequenties en subsidiemogelijkheden direct in beeld. Dit online 3D-woningmodel is zowel in te zetten bij collectieve aanpakken als voor individuele bewoners.

Smart Twin is mede in opdracht van de Rijksoverheid ontwikkeld en wordt o.a. al ingezet op het landelijke verduurzamingsplatform Verbeterjehuis.nl en bij digitale wijkaanpakken bij verschillende gemeenten.

Collectieve lokale aanpak en ondersteuning individuele bewoners

Ter kennismaking biedt Smart Twin je gemeente in de eerste aanvraagtranche van NIP-actielijn 1 (SpUk) een digitale wijkaanpak aan tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. Ook kunnen wij tegen dezelfde voorwaarden individuele bewoners (NIP-actielijn 3) ondersteunen als zij zelfstandig aan de slag gaan met verduurzamen.

Smart Twin uitproberen

Ook de begeleiding van een particuliere bewoner bij de isolatie van zijn of haar koopwoning op eigen initiatief (NIP-actielijn 3) kunnen wij zeer laagdrempelig aanbieden, doordat we gebruikmaken van de technologie en structuur achter Verbeterjehuis.nl. Zo kun je in de beginfase van het NIP al tot resultaten komen in de verduurzamingsopgave, zonder dat het je andere plannen doorkruist.

Inwoners enthousiasmeren en activeren

Mijn Thuis Magazine
Naast het digitale woningmodel biedt Smart Twin met het unieke Mijn Thuis Magazine een volledig op maat gemaakt fysiek magazine voor bewoners, waarmee je hen kunt enthousiasmeren en activeren. Een voorbeeld hiervan vind je bij deze brief. Dit magazine kan worden ingezet bij zowel een collectieve lokale aanpak, als bij individuele bewoners. Het kan desgewenst aan iedere bewoner van een wijk, buurt of gemeente worden aangeboden. Daarbij heb je de mogelijkheid om zelf relevante inhoud toe te voegen. Een artikel over lokale subsidieregelingen? Een voorwoord van de wethouder of burgemeester? Een ervaringsdeskundige aan het woord? Het kan allemaal! Zo maken we samen een up-to-date en lezenswaardig magazine.

Ondersteuning bij bewonerscommunicatie
Niet alleen bij digitale wijkaanpakken, maar ook richting individuele bewoners, collectieve inkoopinitiatieven e.d. ondersteunt Smart Twin je gemeente graag in het benaderen en enthousiasmeren van bewoners. Hiervoor hebben we o.a. een complete communicatiecampagne ontwikkeld, die we graag nader toelichten.

Ervaring

Smart Twin is een nieuwe ontwikkeling, maar bouwt voort op een stevig fundament. Het team van De Twee Snoeken heeft al meer dan 60 jaar ervaring in het renoveren en verduurzamen van o.a. woningen, kantoorgebouwen en gemeentehuizen. Ruim honderd medewerkers vormen een mix van architecten, bouwkundigen, communicatie-experts en ICT-ontwikkelaars. Dankzij Smart Twin kunnen wij onze ervaring nu laagdrempelig en goedkoop inzetten om woningeigenaren optimaal, op maat én bouwkundig juist te helpen bij hun verduurzamingsvraagstuk. Na ervaring in tientallen wijkaanpakken hebben wij onze dienstverlening nu uitgebreid met een magazine en ondersteuning via de telefoon, online of op locatie.

1 maart: start subsidieaanvraag Nationaal Isolatieprogramma

Als gemeente kun je tussen 1 maart en 31 mei 2023 een subsidieaanvraag doen in de eerste tranche van het Nationaal Isolatieprogramma. Ben je nog onvoldoende op de hoogte van deze regeling? In de webinar van de RVO wordt deze helder uiteengezet en wordt met name ingegaan op de SpUk (Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie). De webinar kun je terugkijken via rvo.nl.

Wil je begeleiding bij het doen van een aanvraag bij de Rijksoverheid in het kader van deze regeling? Uiteraard helpt Smart Twin je daar ook graag bij.

Webinar

Tijdens de aankomende webinar Smart Twin voor gemeenten zie je onder andere een demo van Smart Twin, informeren wij je over hoe Smart Twin je gemeente kan ondersteunen en heb je natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen.

Je kunt je hiervoor aanmelden via onderstaande links. De webinar vindt plaats op:

Dinsdag 14 maart 13:00 – 14:00 uur Dinsdag 16 maart 11:00 – 12:00 uur


Wil je precies weten wat de mogelijkheden zijn, waarvoor je een aanvraag kunt doen en wat daarbij komt kijken? Wij gaan graag in gesprek om e.e.a. door te nemen.