Loading...

Grootschalig verduurzamen met de Complexverkenner

Ik wil mijn woningvoorraad verduurzamen!

Hoe kun je als woningcorporatie of gemeente je woningvoorraad op grote schaal verduurzamen? De Complexverkenner zorgt ervoor dat dit snel duidelijk wordt. Hiermee vind je de meest optimale oplossing voor je eigen verduurzamingsvraagstuk en doelstelling. De complexverkenner is een samenwerking tussen TU/Eindhoven, TNO en De Twee Snoeken | Smart Twin. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben zij deze rekenmethodiek ontwikkeld.

Grootschalige verduurzaming

De noodzaak om snel de Nederlandse woningvoorraad goed en efficiënt te verduurzamen wordt steeds groter. Naast de klimaatcrisis is er nu ook een energiecrisis en een steeds ernstiger wordende energiearmoede. We moeten zo snel mogelijk de doelstellingen van de overheid zien te realiseren:
- 2028: geen woningen meer met energielabel E, F en G
- 2030: 675.000 corporatiewoningen naar de Standaard
- 2050: De Nederlandse woningvoorraad klimaatneutraal

Maar hoe doen we dat?

Hoe gaan we verduurzamen?

Het vinden van de beste oplossing voor de verduurzaming van een wooncomplex is geen eenvoudige opgave. Een groot aantal vragen moet daarbij integraal worden beantwoord. Wat is het gas- en elektraverbruik in een woning en wat zal deze zijn na renovatie? Wat is de daadwerkelijke vermindering van de CO2-uitstoot? Wat betekent de ingreep voor de woningwaarde, de WWS-punten en de kosten van meerjarig onderhoud? Wat doet het met de energierekening en de huur voor bewoners? Wat betekent het voor het comfort? Wat is de belasting van het elektriciteitsnet? Hoe groot is de investering?

Vinden van de juiste oplossing

Op basis van een groot aantal parameters over een wooncomplex biedt de Complexverkenner direct zicht op een lijst integrale prestaties. Denk hierbij aan het energieverbruik en de daarbij behorende kosten voor huurders, CO2-uitstoot, WWS-punten en het energielabel. Dit doet de Complexverkenner door de woning, de gebruiksgegevens, het klimaat en alle veelvoorkomende renovatiemaatregelen gedetailleerd door te rekenen. Je kan zelf spelen met de meest gangbare enkelvoudige maatregelen, maar ook met combinaties van maatregelen en complete pakketten.

Geautomatiseerde optimalisatie

De Complexverkenner kan ook geautomatiseerd berekenen welke combinatie van maatregelen optimaal presteert. Daarbij wordt uitgegaan van je eigen specifieke doelstelling. Dit kan simpelweg zijn: zo goedkoop mogelijk de Standaard bereiken of voldoen aan alle eisen (de Standaard, comfort, gezond binnenklimaat) én per geïnvesteerde euro de meeste kilo’s CO2 of kosten besparen voor huurders. Je zit zelf ‘aan de knoppen’ en bepaalt met welk comfortniveau en duurzaamheidsambitieniveau moet worden gerekend. Door de uitkomsten van de verschillende optimalisaties te vergelijken, krijg je direct zicht op alle voor- en nadelen.

De Complexverkenner levert de volgende informatie:

 • Voorstellen voor verduurzamingspakketten (o.b.v. zelf op te geven criteria);
 • Heldere vergelijking tussen verschillende maatregelenpakketten;
 • Energieverbruik (gas, elektra, warmte, etc. afhankelijk van bronnen);
 • Kosten van het energieverbruik voor de huurders;
 • CO2-uitstoot;
 • WWS-punten berekening;
 • Energielabelberekening volgens NTA8800;
 • De woningscore volgens ‘de Standaard’;
 • 2D-tekeningen en 3D-modellen van complexen en individuele woningen in de interface van Smart Twin;
 • ISSO51-berekening (o.b.v. aangeleverde informatie over de Woningen)
 • Een rapport in PDF met het gekozen scenario en overzicht van kosten en besparingen;
 • Een overzicht van de uit te voeren maatregelen.


Op termijn wordt de Complexverkenner verder aangevuld, met o.a.:

 • Het zomer- en wintercomfort;
 • De gezondheid van het binnenklimaat;
 • De impact op het elektriciteitsnet.

Samen de schouders eronder

Na het winnen van de aanbesteding voor de Complexverkenner zijn TU/Eindhoven, TNO en De Twee Snoeken samen aan de slag gegaan. Gezamenlijk bezitten zij de benodigde expertise om tot een optimaal rekenmodel te komen, dat ook nog eens overzichtelijk en gebruiksvriendelijk kan worden bediend. De Twee Snoeken is namelijk ook de ontwikkelaar van het landelijk verduurzamingsplatform verbeterjehuis.nl. Mede daardoor is de verbinding van marktpartijen met de particuliere markt gegarandeerd. De verbinding met woningcorporaties, gemeenten en andere partijen wordt nu vormgeven door hen te vragen om inhoudelijk en financieel bij te dragen aan de Complexverkenner. In een verkennende fase hebben al 14 woningcorporaties een intentieverklaring getekend en hebben vele anderen interesse getoond. Nu zoeken we naar een verdere verbreding.

Bekijk brochure

Wil je het een en ander op een later moment nalezen of gemakkelijk doorsturen? Lees dan deze brochure eens door. Daarmee heb je alle informatie op de pagina overzichtelijk op een rijtje.