Loading...

Van kleine gemeente tot landelijke overheid, ik help u met allerlei zaken op het gebied van wonen, wijken en vastgoedbeheer. Door gebruik te maken van actuele informatie in 3D-woningmodellen wordt besluitvorming eenvoudiger, beter gewogen en toekomstbestendig gemaakt.

Zo leidt slim samenwerken tot slim samen leven!

De voordelen op een rij


   Ondersteuning bij beleidsvorming
   Voorspelbaar vastgoedbeheer
   Optimaal bouwkundig inzicht in woningen
   Een fijnere leefomgeving

Altijd actuele informatie

Ik zorg ervoor dat u nationaal, provinciaal of gemeentelijk beleid kunt uitwerken op basis van centraal opgeslagen actuele data. U bent dus niet langer tijd kwijt aan het opzoeken en inventariseren van informatie om bewoners te betrekken, inzicht te krijgen in de staat van woningen of ketenpartners optimaal te laten samenwerken. Uiteindelijk profiteert uw hele gemeente of provincie daarvan, van bestuurder tot bewoner.

Concretisering van beleid

Ambities op het gebied van klimaat, diversiteit, gelijke kansen en een betere leefomgeving vertaal ik naar concrete beleidsplannen en handzame toekomstvoorspellingen. Aan de hand van scenario’s laat ik zien wat er nodig is om doelen te behalen en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Zo ziet u hoe doelstellingen in de praktijk vorm krijgen en hoe u uw beleid concreet kunt maken.

Draagvlak en leefbaarheid

Met mijn enquêtetool geef ik u waardevolle inzichten over uw gemeente of provincie, uw woningvoorraad en uw inwoners. Hiermee kunt u beleid toetsen en inspelen op wensen, behoeften en ervaringen. Zo bent u beter in staat de leefbaarheid van een stad of wijk te vergroten. Bewoners krijgen een grotere rol in de ontwikkeling van hun eigen woonomgeving.

 

Voldoen aan wetgeving

Ik ondersteun u bij het voldoen aan wetgevingen en (inter)nationale doelstellingen. Zo laat ik aan de hand van scenario’s zien hoe u ervoor zorgt dat wijken worden verduurzaamd en buurten worden gemoderniseerd. Ook wanneer tijdens een (ver)bouwproces het plan verandert, bereken ik of er nog wordt voldaan aan normen en wetten. Ik maak razendsnel energieberekeningen conform de NTA 8800, zowel voor individuele woningen als voor een gehele woningvoorraad. Hier help ik u graag bij!