Loading...

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over Smart Twin? Hier vind je een aantal veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag verder!

Contact

Voor iedereen! Voor bewoner, corporatie, ontwikkelaar en voor een kleine gemeente tot landelijke overheid. Smart Twin zorgt ervoor dat u nationaal, provinciaal of gemeentelijk beleid kunt uitwerken op basis van centraal opgeslagen actuele data. U bent dus niet langer tijd kwijt aan het opzoeken en inventariseren van informatie om bewoners te betrekken, inzicht te krijgen in de staat van woningen of ketenpartners optimaal te laten samenwerken. Uiteindelijk profiteert de hele gemeente of provincie daarvan, van bestuurder tot bewoner.

Binnen geformuleerde kaders en toetsingscriteria beleven de bewoners/burgers maximale vrijheidskeuze. De keuzemogelijkheden richten zich niet uitsluitend op specifieke onderwerpen als energiebesparing of duurzaamheid, maar er wordt een breed en samenhangend aanbod vertegenwoordigd van verbeteringen op het gebied van ruimte, comfort en uitstraling. Hierdoor worden zowel individuele wensen als geformuleerde overheidsdoelstellingen haalbaar.

Via o.a. technische tekeningen uit het gemeentearchief en luchtfoto’s stelt Smart Twin een basismodel van de woning samen. De eigenaar van de woning (bewoner, corporatie, vve, ontwikkelaar) ontvangt een inlogcode en kan zelf onderdelen wijzigen en extra informatie toevoegen. Wanneer een energieadviseur een bezoek brengt t.b.v. het vaststellen van een energielabel, voegt hij of zij nog meer kenmerken toe. Zo ontstaat een complete slimme digitale tweeling van de woning (actuele situatie).

Dat gaat bijna vanzelf. Wanneer van de woning(en) een digitaal basismodel is opgebouwd, kunnen wijzigingen en extra informatie direct doorgevoerd worden in het digitale model. Smart Twin denkt zelf na en berekent automatisch de hieraan gekoppelde wijzigingen en consequenties.

Ambities op het gebied van klimaat, diversiteit, gelijke kansen en een betere leefomgeving vertaalt Smart Twin naar concrete beleidsplannen en handzame toekomstvoorspellingen. Aan de hand van scenario’s wordt direct zichtbaar wat er nodig is om doelen te behalen en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Zo ziet u hoe doelstellingen in de praktijk vorm krijgen en hoe u uw beleid concreet kunt maken.

 

De enquêtetool biedt waardevolle inzichten over uw gemeente of provincie, uw woningvoorraad en uw inwoners. Hiermee kunt u beleid toetsen en inspelen op wensen, behoeften en ervaringen. Bewoners worden meer betrokken bij de ontwikkeling van hun eigen woon/leefomgeving.

Smart Twin adviseert op een overzichtelijke manier welke verduurzamingsopties en (toekomst)scenario’s mogelijk zijn voor de woningen. In de digitale omgeving kan er ‘gespeeld worden’ met de opties en kunnen verschillende scenario’s worden geprobeerd. De resultaten en kosten van de aanpassingen worden direct zichtbaar. Op een snelle en efficiënte manier kunnen zo de verschillende mogelijkheden bekeken en gewijzigd worden, zonder tussenkomst van allerlei specialisten.

Smart Twin brengt in beeld welke verduurzamingsopties en (toekomst)scenario’s mogelijk zijn voor de woningen. In de digitale omgeving kan de bewoner zelf spelen met de opties en kunnen verschillende scenario’s worden geprobeerd (zonder tussenkomst van allerlei specialisten). De bewoner ziet direct de resultaten en kosten van de aanpassingen. Snel en makkelijk kan hij zelf de verschillende mogelijkheden bekijken en wijzigen. Smart Twin geeft aan of er voor de aanpassing subsidiemogelijkheden zijn.

Smart Twin biedt geavanceerde mogelijkheden en kan bijvoorbeeld ingezet worden om samen met een projectontwikkelaar en/of groep van aannemers een gebied te ontwikkelen of als aanbestedingstool voor ontwikkelaars.

Een gemeente kan Smart Twin op verschillende manieren inzetten bij gebiedsontwikkelingen. De gemeente houdt hierbij zelf de regie, maar legt keuzes direct bij de koper/bewoner (welk woningconcept, invulling concept, welke aannemer, etc).

Smart Twin denkt met u mee, geeft direct inzicht en maakt interactieve bestemmingsplannen mogelijk.

Smart Twin ondersteunt bij het voldoen aan wetgevingen en (inter)nationale doelstellingen. Aan de hand van scenario’s wordt zichtbaar hoe u ervoor zorgt dat wijken worden verduurzaamd en buurten worden gemoderniseerd. Ook wanneer tijdens een (ver)bouwproces het plan verandert, berekent Smart Twin direct of er nog wordt voldaan aan normen en wetten. Energieberekeningen conform de NTA 8800 worden razendsnel gemaakt, zowel voor individuele woningen als voor een gehele woningvoorraad.

Vraagstukken m.b.t. verwachte veranderende demografie en de wijzigende sociale en ruimtelijke vraagstukken zullen de behoeften in sociale, maatschappelijke en ruimtelijke zin sterk veranderen. Smart Twin kan ondersteunen bij beleidsvorming. Het biedt u een ‘blik in de toekomst’. Zo helpt Smart Twin bij:

  • het faciliteren van burgers in (toekomstige) keuzemogelijkheden.
  • het verkrijgen van inzicht in maatregelen die leiden tot acties van bewoners/burgers
  • het verbeteren van de toekomstige woon-/leefomgeving en sociale cohesie

Via het Smart Twin platform wordt aansluiting gemaakt tussen doelstellingen van de overheid, de behoefte van de consument en de proposities van aanbiedende partijen die deze behoefte kunnen invullen (zorg, financiën, subsidie, veiligheid, comfort, energie, bouwtechnische oplossingen, etc.). Uiteindelijk kan de bewoner zijn digitale huis openstellen voor producten en diensten op woon/leefgebied, die digitaal worden aangeboden en via een paar muisklikken kunnen worden uitgeprobeerd.