Loading...

Digitale ondersteuning bij de energietransitie in je gemeente

Gedetailleerde inzichten in de verduurzamingsmogelijkheden op woning- en wijkniveau voor gemeenten en bewoners

Ik wil meer weten

Smart Twin voor gemeenten

Het Smart Twin platform helpt gemeenten bij de energietransitie. Het biedt volstrekt unieke software voor het genereren van een digitale tweeling (digital twin) van iedere woning in je gemeente. Deze bouwkundige modellen kunnen verder worden verrijkt door adviseurs, bewoners en nieuwe databronnen. Dat zorgt voor een zeer hoge mate van nauwkeurigheid en hiermee ontstaat een bijzonder gedetailleerd beeld van de verbetermogelijkheden van gebouwen.

Uitdaging
Gemeenten staan voor een aanzienlijke uitdaging bij de energietransitie en het verduurzamen van woningen. Als regisseur van deze transitie, worden gemeenten geconfronteerd met een grote opgave en complexe vraagstukken. De eerste verduurzamingsgolf ligt achter ons, maar e.e.a. dreigt nu stil te vallen. Dat vraagt om een nieuwe aanpak.

Verduurzaming
Om de verduurzaming opnieuw het nodige momentum te geven, zijn de digitale technologie en functionaliteiten waarvan de Rijksoverheid gebruikmaakt nu ook toegankelijk voor gemeenten. Ook kunnen adviseurs en uitvoerders bewoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen.

Inzicht
Smart Twin biedt gemeenten waardevolle inzichten op wijkniveau en toont o.a. wat de landelijk vastgestelde kosten zijn om energielabel A of de gewenste CO2-reductie te behalen. Met nauwkeurige inzichten in de huidige situatie van woningen en wijken wordt het eenvoudig te bepalen welke wijk(en) prioriteit vragen en welke het meest geschikt zijn voor een verduurzamingsaanpak.

Dat maakt dat Smart Twin o.a. erg goed inzetbaar is bij de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), wijkuitvoeringsplannen en Transitievisie Warmte.

Betrouwbaarheid
Gemeenten kunnen nu gebruikmaken van de landelijk gemaakte afspraken op het gebied van AVG, rekenmethodieken, tarifering en rechtvaardige omgang met uitvoerende partijen. Dat betekent uniformiteit in betrouwbaarheid en eenheid in governance en uitkomsten van berekeningen en voorspellingen van besparingen.

Smart Twin biedt:

 • Gemeenten optimale ondersteuning bij hun verduurzamingsvraagstukken en het activeren van bewoners.
 • Bewoners complete en betrouwbare verduurzamingsadviezen op verschillende instapniveaus
 • Adviseurs eenduidige en hoogwaardige adviessoftware conform Milieu Centraal en Rijksoverheid.

Gemeenten

 • Inzicht in woningvoorraad op wijkniveau middels dashboard
 • Verduurzamingsscenario’s voor hele wijk
 • Concrete tools i.h.k.v. programma’s NIP en aanpak Energiearmoede
 • Digitale én fysieke communicatiemiddelen in eigen huisstijl (Mijn Thuis Magazine, Energiebespaarrapport)

Bewoners

 • Groot handelingsperspectief voor het verduurzamen van eigen woning via: Quickscan, Uitgebreide scan, Digitale wijkaanpak
 • Direct inzicht in kosten, subsidies, besparingen
 • Woning delen met adviseur
 • Vrijblijvend offertes aanvragen
 • Mogelijkheid tot groepsaankopen
 • Energiebespaarrapport of Magazine

 

Adviseurs en energieloketten

 • Up to date prijzen en tarieven o.b.v. landelijke standaard
 • Interactie met bewoners o.b.v. woningmodel
 • Mogelijkheid tot collectieve aankopen stimuleren
 • Aandacht kan 100% naar woningeigenaar i.p.v. technologie

De Cartotheek, het dashboard van Smart Twin geeft je gemeente een helder inzicht in je woningvoorraad en de verduurzamingsmogelijkheden per wijk of buurt. Daarmee draagt het bij aan het versnellen van de energietransitie in je gemeente.

 • Met één druk op de knop gedetailleerde rapportages op woning- en wijkniveau over verwachte energielabels, CO2-verbruik, WOZ-waarde etc.
 • Eenvoudig filteren op verschillende parameters en de geselecteerde woningen naar Excel exporteren is mogelijk.
 • Geografische visualisaties op wijkniveau voor een beter begrip van de situatie.
 • Tools voor herijkingsverplichting Warmtevisie en hulp bij formuleren energievisie

Links een scherm uit de Cartotheek, rechts een scherm uit de Wijkverkenner.

De Wijkverkenner, een vervolgmodule op de Cartotheek, stelt je gemeente in staat om complete verduurzamingsscenario’s samen te stellen. Zo krijg je voor een hele buurt of wijk (of een eigen selectie van woningen) een gedegen inzicht in de verduurzamingsmogelijkheden, de kosten, opbrengsten etc.

 • Verduurzamingsscenario’s en warmtescenario's vergelijken en doorrekenen voor complete wijken en individuele woningen
 • Eigen verduurzamingsscenario samenstellen of een van de voorgeprogrammeerde scenario’s gebruiken (zoals: maximale investering per woning, te behalen energielabel, vermindering CO2-uitstoot etc.)
 • Inzichten in wensen van bewoners maakt het faciliteren van groepsaankopen eenvoudig


Smart Twin woningmodellen

Het Smart Twin platform heeft de NTA8800 (de officiële methode voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw) als grondslag en wordt ondersteund door Milieu Centraal en Het Ministerie voor Binnenlandse Zaken. Op basis van o.a. LIDAR, BAG, BGT en door AI geïnterpreteerde luchtfoto’s wordt een woningmodel gegenereerd dat vele malen nauwkeuriger is dan andere op de markt beschikbare datasets. Zo kun je als gemeente laagdrempelig instappen met een hoogwaardig woningmodel, dat naar wens verder kan worden uitgebreid tot een voorgedigitaliseerd 3D-woningmodel.

Voor bewoners zijn er drie typen scans:

1. Quickscan

Een snelle, nauwkeurige eerste indruk van de verbetermogelijkheden van een woning. 

 • Snel een gedegen inzicht in maatregelen, kosten, subsidies en besparingen
 • Eenvoudig een voorstel voor woningverbetering en offertes aanvragen

2. Uitgebreide scan

Een nog nauwkeuriger verduurzamingsadvies middels een aanpasbaar (3D-)woningmodel.

 • Adviseur/energieloket en bewoner kunnen woning verder detailleren tijdens adviesgesprek; model en berekeningen worden nog nauwkeuriger
 • Uitgebreid inzicht in maatregelen, kosten, subsidies en besparingen

3. Digitale wijkaanpak

Bewoners ontvangen een inlog voor een website in gemeente-stijl. Daar kunnen zij hun voorgedigitaliseerde 3D-woningmodel bekijken en verbetermogelijkheden onderzoeken.

 • 3D-woningmodel zorgt voor optimale visuele herkenning bij bewoner
 • Quickscan is mogelijk als instapmodel voor Wijkaanpak
 • Krachtige online en offline communicatiemiddelen

Mijn Thuis Magazine

Hét communicatiemiddel om bewoners te betrekken en activeren

Als gemeente wil je bewoners zo goed mogelijk informeren over de verduurzamingsmogelijkheden in hun eigen woning. Met Smart Twin kun je een geheel op maat gemaakt magazine versturen naar alle wijkbewoners. Hierin vinden zij specifieke informatie over hun eigen woning, persoonlijk advies over relevante verduurzamingsmogelijkheden, achtergrondinformatie en interessante extra’s.

Zo krijgt iedere bewoner interessante informatie over zijn of haar woning op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier aangeboden. Ook kun je zelf relevante inhoud toevoegen. Een artikel over lokale subsidieregelingen? Een voorwoord van de wethouder of burgemeester? Een ervaringsdeskundige aan het woord? Het kan allemaal! Zo maken we samen een up-to-date en lezenswaardig magazine.

Neem alvast een kijkje in het voorbeeldexemplaar hiernaast.

Nationaal Isolatie Programma

De komende jaren is het essentieel om het energiegebruik van woningen terug te dringen. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol, zeker met de start van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Je kunt bewoners op weg helpen door hen bijvoorbeeld te informeren over hun verduurzamingsmogelijkheden, zowel op wijkniveau als middels het geven van advies aan individuele bewoners. Smart Twin helpt daar graag bij door ondersteuning op twee routes; een wijkgerichte aanpak en door een één-op-één ondersteuningstraject.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Smart Twin? Neem dan contact op!

Contact Meer over het NIP

Bekijk brochure

Wil je het een en ander op een later moment nalezen of gemakkelijk doorsturen? Lees dan deze brochure eens door. Daarmee heb je alle informatie op de pagina overzichtelijk op een rijtje.

Smart Twin wordt op dit moment al gesteund of gebruikt door