Loading...

Definities
- Website: smarttwin.nl en alle onderliggende pagina’s.
- Gebruiker: bezoeker van de website.
- WoonConnect: WoonConnect BV, de bevoegde uitgever van de Website.

Het onderstaande is van toepassing op deze Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
- WoonConnect werkt de inhoud van de Website regelmatig bij en actualiseert de Website regelmatig. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze Website onvolledig of verouderd is.
- WoonConnect geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze Website wordt gepubliceerd en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door eventuele onjuistheid van deze Website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website
- WoonConnect biedt geen garantie over de veiligheid van deze Website en en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de Website.
- WoonConnect is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar op deze Website verwezen wordt.
- WoonConnect verschaft informatie op deze Website zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de Website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
- WoonConnect kan de Website en de daarop gepubliceerde informatie naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. WoonConnect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op of beëindiging van haar Website.