Loading...

Dank voor uw bezoek aan smarttwin.nl. We stellen voorop dat we uw privacy serieus nemen en zorgvuldig omgaan met de gegevens die u als bezoeker achterlaat. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we daarmee omgaan en welke rechten u hebt in de bescherming van uw gegevens.

Welke persoonsgegevens?
Bij een regulier bezoek aan smarttwin.nl worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Wij ontvangen uitsluitend persoonsgegevens wanneer u er zelf voor hebt gekozen deze achter te laten. Dit doet u onder meer bij aanmelding voor het ontvangen van nieuwsbrieven, informatiebulletins en webinaraankondigingen. Hierbij voorziet u ons van uw voor- en achternaam en e-mailadres. Ook bij het invullen van een contactformulier of een andere vorm van verzoek tot communicatie ontvangen wij deze gegevens. Indien u telefonisch contact met ons opneemt en/of uw telefoonnummer toevoegt aan een contactverzoek beschikken wij ook over uw telefoonnummer. Wij ontvangen geen persoonsgegevens via andere organisaties.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij doen aan minimale gegevensverwerking, wat wil zeggen dat uw persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor u persoonsgegevens hebt achtergelaten. Deze gegevens worden dan ook niet gebruikt voor andere doeleinden, die niet overeenkomen met het oorspronkelijke doel. Na een aanmelding voor het ontvangen van nieuwsbrieven, informatiebulletins en webinaraankondigingen worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending per e-mail. Indien u een contactformulier hebt ingevuld of op een andere manier contact hebt gezocht, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de door u geïnitieerde communicatie. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Conform het proportionaliteitsbeginsel uit de AVG worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan in redelijkheid nodig is. Op het moment van afmelden voor de ontvangst van nieuwsbrieven, informatiebulletins en webinaraankondigingen verwijderen wij direct de persoonsgegevens die nodig waren voor verzending. Indien u een contactverzoek hebt gedaan, worden uw voor- en achternaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer direct verwijderd wanneer correspondentie is beëindigd.

Delen van gegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor welk doel dan ook, behoudens wij daartoe worden gedwongen door een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Voorbeelden hiervan zijn een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken of gegevensverstrekking voor de uitvoering van de belastingwetgeving.

Gegevensbescherming
Wilt u inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen, gegevens corrigeren of informatie laten verwijderen? Dat kan uiteraard. Stuur daarvoor een bericht naar info@smarttwin.nl (o.v.v. opvragen persoonsgegevens). Wij streven er dan naar om u binnen 7 dagen te informeren over de gegevens die wij van u hebben. U beschikt daarnaast over het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan indien nodig worden gewijzigd. In dat geval zal op deze website een update worden geplaatst.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen:

WoonConnect
Postelstraat 49
5211 DX 's-Hertogenbosch
073 750 63 65
info@smarttwin.nl